Armada has raised a €103 million alternative debt fund focusing on direct-lending to small and medium-sized corporates in the Nordic region

Armada is pleased to announce the final close of its new fund at €103 million, thereby exceeding the targeted fund size.

Armada keräsi yhteensä 103 miljoonan euron suuruisen Pohjoismaisille pienille ja keskisuurille yrityksille vaihtoehtoista lainarahoitusta tarjoavan rahaston

Armadan uuteen rahastoon kerättiin yhteensä 103 miljoonaa euroa. Kyse oli rahaston lopullisesta sulkemisesta, rahaston tavoitekoko ylitettiin.